Tuesday, June 15, 2021

CÓ ĐÔI KHI!

Có đôi khi thấy lòng nhiều thổn thức Tháng mười về bao kí ức ùa theo Góc phố nhỏ mình từng thề hẹn ước Phố vẫn còn nhưng người đã đi xa. Có đôi khi muốn một mình độc bước Trên đoạn đường mà...